Zachte leningen voor dubbel glas

De gemeente Utrecht biedt woningeigenaren de mogelijkheid om via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVN) een lening af te sluiten om de energiemaatregelen te financieren. Met deze duurzaamheidslening kunnen eigenaar-bewoners tegen gunstige voorwaarden geld lenen om energiebesparende maatregelen voor de woning te kunnen betalen. Het college stelt uit het Uitvoeringsprogramma Utrechtse Energie 2011-2012  € 200.000 beschikbaar voor het aangaan van dergelijke ‘zachte’ leningen.
Snel aanvragen want de gemeente Utrecht telt 61.000 eigen woningen.