Wittevrouwen in handen van Tijgertje en Max

Poes Tibbe in de vensterbank van Bollenhofsestraat 65. Foto: Anne Palsma

Autoriteiten en dierenartsen hebben geen harde gegevens, maar bevestigen de indruk dat er relatief veel huisdieren zijn in Wittevrouwen. Het nabije Griftpark en de binnentuinen zouden daar een belangrijke rol bij spelen.

door Annet van den Akker

Een selecte steekproef onder de redactie wijst uit dat acht van de dertien een huisdier hebben, waarvan vijf een hond en drie een kat. Dat lijkt veel hond, maar dat valt te verklaren uit het feit dat wandelen in de buurt onze interesse in de wijk positief beïnvloedt, ergo onze inzet voor de wijkkrant. Zeker drie keer daags doorkruist een stroom hondenbezitters de wijk op weg naar het Veeartsenijterrein of het hondenveld in het Griftpark. Daar gaat wel een ballotage aan vooraf volgens een veldbezoekster: “De hondenspeelplaats is net een kroeg! Honden en baasjes ontmoeten elkaar daar. Als je voor het eerst komt, hoor je er niet zomaar bij. Je moet er vaak zijn en je hond moet leuk zijn.”

Onze wijk telt ruwweg drie keer zoveel katten als honden, wat logisch is in verband met de vele tweeverdieners en studenten voor wie het regelmatige uitlaten niet haalbaar is. De binnentuinen in de wijk vormen een veilig en ruim speel- en klauterparadijs, dat scheelt ook. Als je overdag door de wijk loopt zie je veel poezen – en een enkele hond – in de vensterbanken liggen, vaak in onbeschaamde en jaloersmakend ontspannen poses. Maar er is ook een schaduwzijde. De tuinen fungeren nogal eens als kattenbak met bijbehorende stank die opstijgt tot de slaapkamers.

Half pond per dag

Uit recent onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten hinder ondervindt van hondenpoep. Volgens het CBS is hondenpoep volksergernis nummer één. Sommige hondenveldbezoekers vinden dat er aanmerkelijk minder poep op straat ligt. Buurtgenoot Roos Bentvelsen heeft andere ervaringen: “Ik heb ze met een vriendinnetje geteld van ons huis aan de FC Donders tot school aan de Poortstraat …achttien!” Een gemiddelde hond is goed voor een half pond per dag, een kat een onsje. Er tegenover staat wel dat volgens onderzoek mensen mèt huisdieren aanmerkelijk gelukkiger zijn dan zonder, en dat gunt vast iedere wijkbewoner zichzelf en elkaar.