Park Bloeyendaal bijt het baasje

Park Bloeyendaal, de nog niet bestaande wijk voor rijke mensen aan de weg naar de Bilt, heeft het eerste slachtoffer gemaakt. Iniatiefnemer Frits Hessing is eraan failliet gegaan. Zijn zaak in dure auto’s ging deze week over de kop. De eerste ‘gated community’ van Nederland leverde weerstand op bij de omwonenden. Niet zozeer omdat daarvoor schaamteloos de naam van het al bestaande park bij de Berekuil voor werd gebruikt, maar omdat natuurgebieden gevaar lopen.

De bewonersvereniging LUW vindt dat het plan indruist tegen vrijwel alle uitgangspunten van het vastgestelde beeldkwaliteitsplan én de welstandsnota. LUW maakt zich zorgen over de impact van deze plannen op het landschap, de faunapassage en de Werken van Griftenstein. De LUW en milieuorganisaties hebben zowel bij de gemeente de Bilt als bij de bestuursrechter procedures aangespannen tegen de plannen, maar die werden allemaal verloren. Op 21 febuari dient de zaak voor de Raad van State.

Hessing’s autobedrijf krijgt een nieuwe doorstart, nota bene door zijn collega Evert Louwman die hem failliet heeft laten verklaren. Wellicht krijgt Frits Hessing daardoor meer tijd om de woningen in Park Bloeyendaal te verkopen. Hopelijk doet hij zich dan charmanter voor dan toen hij meedeed aan de Dakarrally.

 Link naar Park Bloeyendaal op de site van Hessing (kan inmiddels zijn weggehaald door de nieuwe eigenaar Louwman)