Help verkeersveiligheid rond school verbeteren

Rode en gele paaltjes markeren de schoolomgeving  (Foto: Hanneke Prins)

Rode en gele paaltjes. Nieuwe verkeersborden die je aanraden om maar vijftien kilometer per uur te rijden. Duidelijker oversteekplaatsen. Het zal niemand zijn ontgaan dat de Jenaplanschool Wittevrouwen en de gemeente druk bezig zijn met het verkeersveiliger maken van de omgeving van de schoolgebouwen op de Poortstraat en de Oude Kerstraat. Dat dit niet zonder reden is, blijkt uit een gesprek met Inger van Steenis en Arenda Koster-te Velde van de werkgroep Verkeer van de school.

Door Hanneke Prins

Zo brak een scholier van de Oude Kerkstraat zijn sleutelbeen toen hij bij het oversteken werd aangereden door een fietser die het rode licht aan de Poortstraat negeerde. Inger van Steenis: “Toen bij een bewonersbijeenkomst van de Poortstraat bovendien bleek dat de verkeerssituatie in de straat erg speelde, leek de tijd rijp om in actie te komen.”

Eind 2010 was de werkgroep Verkeer Jenaplanschool een feit. Voor fysieke verbetering van de verkeersveiligheid rond scholen heeft de gemeente geld beschikbaar. Scholen die zich inzetten om het Utrechts VerkeersveiligheidsLabel te verkrijgen, krijgen voorrang bij het herinrichten van de schoolomgeving. Inger van Steenis: “De school moet daarvoor aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten de kinderen verkeersonderwijs volgen. Ouders moeten bewust worden gemaakt van hun gedrag en voorbeeldrol in het verkeer en ze moeten inzicht krijgen in de (on)mogelijkheden van kinderen in het verkeer. Kinderen tot twaalf jaar kunnen bijvoorbeeld het verkeer nog niet overzien.” Arenda Koster: “Je kunt kinderen van alles leren, maar het verkeer is niet statisch en als de verkeerssituatie anders is, loopt het vaak toch mis. Bovendien kunnen kinderen snelheid en afstand niet goed inschatten. Zo ontstaan er vaak heel gevaarlijke situaties.”

“Daarom vragen wij buurtbewoners ook hun steentje bij te dragen aan de verkeersveiligheid rond de scholen.” Inger van Steenis: “Je ziet dat mensen bij het nieuwe vijftienkilometerbord bij de kruising Palmstraat-Poortstraat vaak al vaart minderen. Maar lang niet iedereen houdt zich aan het nieuwe snelheidsadvies, terwijl dat zo belangrijk is om ongevallen met zwaar letsel te voorkomen.” Arenda Koster: “Kinderen zijn slecht zichtbaar en onvoorspelbaar, daarvan zijn veel mensen die aan het verkeer deelnemen zich onvoldoende bewust. Laten we rekening houden met elkaar om de verkeersveiligheid voor kinderen te vergroten.”

Nieuwe adviessnelheid  (Foto: Hanneke Prins)