Groene ideeën gevraagd!

Picknicken, de hond uitlaten of een mooie wandeling maken. Wat doet u het liefst in het groen? En kunt u deze activiteiten lekker dicht bij huis doen? De gemeente vindt groen belangrijk. Behalve dat er veel aandacht is voor stedelijke groenvoorzieningen, wil de gemeente samen met de bewoners ook op wijk- en buurtniveau meer en beter groen realiseren. Hiervoor worden wijkgroenplannen opgesteld, met een overzicht aan wensen en ideeën op het gebied van groen. Voor de uitvoering is voor de wijk Noordoost een budget van € 420.000 beschikbaar.

Een belangrijke doelstelling van het wijkgroenplan is om samen met de bewoners in de wijk een plan op te stellen. Daarom doet de gemeente een beroep op u als bewoner van de wijk Noordoost om ideeën aan te dragen waarmee u verwacht de hoeveelheid groen of de kwaliteit van het groen in uw woon- en leefomgeving te kunnen verbeteren.

Voor de wijk Noordoost is de gemeente daarom op zoek naar groene ideeën.

Hebt u een goed idee dat bijdraagt aan:

  •  de toename van het groen in uw buurt
  •  de verbetering van de kwaliteit van het groen in uw buurt of
  •  een verbetering van de toegankelijkheid van het groen?

Meld uw idee aan via: www.utrecht.nl/wijkgroenplannen 

En draag bij aan het verbeteren van het groen in uw buurt!

Het maken van het wijkgroenplan Noordoost moet in 2011 zijn afgerond. Bovendien moet minstens één voorstel dit jaar al worden uitgevoerd. De overige voorstellen kunnen verspreid over de komende twee tot drie jaar worden gerealiseerd.

U kunt uw ideeën tot 1 augustus a.s. inbrengen. Daarna wordt met behulp van een jury een selectie gemaakt uit de inzendingen. De jury bestaat uit leden van de verschillende bewonersorganisaties uit Noordoost.

Meer informatie over het wijkgroenplan Noordoost kunt u vinden op www.utrecht.nl/wijkgroenplannen.

Daar kunt u ook uw voorstel indienen.