Buurtgeruchten (& Waarheden)

De fietsenmaker in de Poortstraat is er ook mee gestopt.

fietsenmaker

Het eerste Kusthuwelijk is al gesloten. Twee personeelsleden van het eerste uur hebben elkaar enkele maanden geleden volmondig het ja-woord gegeven. Er volgde een losbandig diner met overvloedig veel zeebeesten.

*Ook het parkeerterrein tegenover dit restaurant heeft tot nu toe in ieder geval één duurzame relatie opgeleverd. Is de hoek F.C. Dondersstraat/Biltstraat de nieuwe datingplek van Utrecht Noordoost?

*Steeds meer bewoners van Witterouwen opteren voor het optrekken van de achtergevel, voor een extra of grotere dakkapel of een dakterras. Kunnen we hier spreken van een heuse crisistrend (verbouwen is immers goedkoper dan verhuizen), en klopt het dat de verbouwingen gefinancierd worden door nieuwe wietplantages op kleine zolders?

*De Greenwheels-auto, tegenover het voormalig Ooglijdersgasthuis, is al weer een half jaar weg, maar het bordje ‘autodate’ staat er nog. Komt er iets nieuws of duikt deze parkeerplaats in de illegaliteit?

*De wijkkrant van Tuindorp-Oost kampt met een dreigend tekort aan redactieleden. Melden zich geen nieuwe vrijwilligers, dan wordt het blad opgeheven. Moge dit een waarschuwing zijn aan onze wijkbewoners!

*De Wijkkrant Wittevrouwen is nog steeds (dringend) op zoek naar iemand die het beheer van de website op zich wil nemen. Inlichtingen en aanmelden: redactie@wijkkrantwittevrouwen.nl

*In het Griftpark lag de mooiste ijsbaan van de wijde omtrek, maar dit jaar weer op natuurijs.

*Een wijkbewoonster is op 10 december op de route Zandhofsestraat, Bekkerstraat, over de brug, langs de Grift en door de Jan van Galenstraat, haar (erg dure) rode leesbril met halve glazen verloren. Graag op het redactieadres in de bus doen.

*De bloemenzaak van Lettinck ermee is gestopt en het pand op de Poortstraat staat te koop.