Teveel koopstudio’s in Wittevrouwen

Op 18 juli 2007 stuurden tien bewoners van de F.C. Dondersstraat een brief aan het college van burgemeester en wethouders. De verbouwing van nog een pand tot negen koopstudio’s schoot hen in het verkeerde keelgat. In de brief beschrijven zij de veranderende omgeving van hun woning. Over een lengte van 80 meter zijn vier bedrijven, waaronder een snackbar en een hotel, een studentenhuis en twee koopkamerpanden, gevestigd. De briefschrijvers stellen dat ‘Een toch al groot aantal mensen in dit kleine stukje van de straat dat hier slechts tijdelijk is of hier tijdelijk woont, maakt dat de betrokkenheid en leefbaarheid lager wordt. Dat merken we aan rommel op straat, parkeerproblemen en fietsen die aan het hek geklonken worden met een ketting, soms zelfs in onze voortuin. Kinderen kunnen niet meer veilig en makkelijk op straat spelen als eerder’.

‘Wij willen geen stemming kweken tegen studenten’

Bewoners F.C. Dondersstraat
De bewoners riepen het gemeentebestuur op paal en perk te stellen aan de activiteiten van commerciële pandopkopers en zouden het billijk vinden als ook bezwaar kan worden gemaakt tegen het verlenen van een omzettingsvergunning die koopkamers mogelijk maakt.

Koopkamer-zomerhype(je)
De brief leidde tot een golf van media-aandacht waar de gemiddelde PR-functionaris jaloers op zou zijn. Terwijl de brief alleen aan B en W was verzonden, werd er binnen twee dagen uit geciteerd een in artikel in het Algemeen Dagblad. Daarna volgde de Volkskrant met een nog groter artikel en stelde het Radio1Journaal vragen aan burgemeester Brouwer over de ‘onrust’ in Utrecht. Met name in de Volkskrant werden de bezwaren breed uitgemeten tegen studenten die onder andere wedstrijden ‘hard boeren’ zouden organiseren.

“Wij willen echt geen stemming tegen studenten creëren”
Zegt Anne Marie de Ruiter, een van de ondertekenaars van de brief. “Wij werden vooral kwaad toen we dachten te zijn uitgenodigd om bezwaar aan te tekenen tegen het verbouwen van het pand op nummer 5 en het slechts bleek te gaan om de parkeerplaats voor de deur. Met het opsplitsen in studio’s mochten we ons niet inlaten”.

Wethouder Bosch: ‘Zorgwekkende ontwikkeling’
De brief met het antwoord van wethouder Harrie Bosch kwam in september. Die begint hoopgevend: “Ik herken de problematiek omtrent de kamerverhuurpanden in de stad en ben van mening dat de toename van kamerverhuurpanden in sommige delen van de stad een zorgwekkende ontwikkeling is”. Vervolgens legt Bosch uit dat hij er niets aan kan doen.

Meepraten niet mogelijk
De reden is dat in het bestemmingsplan Wittevrouwen de meeste panden een woonbestemming hebben. Binnen de woonbestemming valt ook kamerbewoning en is er volgens Bosch geen strijd met de woonbestemming. Meepraten over de omzettingsvergunning door omwonenden is al helemaal niet mogelijk. Sterker nog: Ook Bosch kan zo’n vergunning niet eens weigeren. Zo lang er compensatie wordt betaald voor verloren woonruimte of wanneer er woonruimte in de vorm van studio’s voor terug komt, moet een vergunning worden verleend.

Geen beleid
Bosch steekt daarbij de hand in eigen boezem. Er is nog geen beleid en daarom kan hij niets doen. Wel wordt gewerkt aan nieuwe beleid, maar: ‘Op dit moment is dit beleid nog niet gereed en kan ik daar over geen mededelingen doen’, aldus de wethouder.

Toch nog inspraak?
Anne-Marie de Ruiter: ‘Ach, ik vind het al heel wat dat de wethouder het woord zorgwekkend gebruikt’. De woordvoerder van wethouder Bosch laat weten dat er voor het einde van het jaar een voorstel over het aanpakken van het probleem naar de gemeenteraad wordt gestuurd. Uit een gespreksnotitie voor de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling blijkt welke kant de maatregelen van de wethouder op kunnen gaan. Wellicht worden geen omzettingsvergunningen meer afgegeven in ‘kwetsbare’ gebieden. Of Wittevrouwen daaronder valt is de vraag omdat ook in de zogenaamde ‘aandachtswijken’ sprake is van veel kamerbewoning. Daarnaast worden huisjesmelkers aangepakt en de eisen voor brandveiligheid strenger gecontroleerd. Ook zullen bewonerscommissies bij het verstrekken van vergunningen worden betrokken. Dus toch inspraak voor bewoners? De vraag is waarom de wethouder dat dan niet aan de bewoners van de F.C. Dondersstraat schrijft.