Wijkfeest Wittevrouwen op 30 mei

Wijkfeest

 Het wijkfeest op zaterdag 30 mei heeft als thema: ‘Gezelligheid in de wijk’. Daarom is er extra aandacht voor podium, bar en terras. Muzikanten, dansers, theatermakers, sponsoren en eetgelegenheden uit Wittevrouwen kunnen meedoen.

Het podium opent om 11 uur met het kinderkoor van ‘De Zangschool Utrecht’. Iedereen die wil optreden kan zich aanmelden bij: verawindt@ziggo.nl. Professioneel geluid is aanwezig.

Voor kinderen is er de kinderkermis met leuke spellen. ’s Ochtends kunnen de kinderen spulletjes verkopen op de kindermarkt.
De Nieuwe Kerk staat garant voor een heerlijke en gratis maaltijd! Het feest vindt plaats op het terrein van Sesam en de Warmoes aan de Bollenhofsestraat. Hieromheen krijgen zo’n 100 tot 120 kramen een plek: in de Bollenhofsestraat (tussen Bekker- en Poortstraat), in de Klaverstraat en in de Bekkerstraat (tussen Bollenhofse- en Klaverstraat).

Een kraam huren kan op de inschrijfavonden in de Nieuwe Kerk, Bollenhofsestraat 138a, op donderdag 7 mei, woensdag 13 mei en donderdag 21 mei. Alle avonden van half 8 tot half 9. Kosten: €30,- per kraam. Graag contant en gepast betalen.

Buurtgenoten die mee willen helpen aan de organisatie van het feest nodigen wij van harte uit om te reageren. We zoeken dringend een penningmeester voor Stichting Wijkfeest Wittevrouwen. Daarnaast zijn er erg veel hand- en spandiensten te verlenen zoals: opbouwen kinderkermis, hulp bij podiumoptredens, barwerkzaamheden, deelnemen aan de gezellige opruimploeg met hapje en drankje na.

Meld je aan op: wijkfeest.wittevrouwen@gmail.com en kijk verder op: www.wijkfeestwittevrouwen.nl 

 

Stichting Wijkfeest Wittevrouwen,

Temmy Bakker