Kardinaal de Jongweg twee decibel stiller door snelheidsverlaging

Geluidsscherm Voorveldse Polder

Op de Kardinaal de Jongweg mag nog maar 50 kilometer in plaats van 70 worden gereden. Dat scheelt 2 decibel*, volgens het Actieplan Geluid dat de gemeente onlangs publiceerde. Een eenvoudig en volgens Verkeer en Waterstaat effectief middel.

De toon is het Actieplan is echter minder optimistisch. Op veel plekken binnen de gemeente blijkt dat het niet best gesteld is. Er zijn veel woningen met een te hoge geluidsbelasting. “Een simpele en goedkope oplossing is niet voorhanden”, stelt het rapport.

Ook zijn er de symbolische oplossingen, die niet veel kosten. Zoals het openstellen van de binnentuin van het Centraal Museum. Wie thuis gek wordt van het geluid kan zijn dagen doorbrengen in deze ‘publiekstoegankelijke stadstuin’.

In de noordzoom van de Voorveldse Polder is een geluidsscherm aangelegd om, zo omschrijft het rapport nogal krukkig, “de recreatieve functie van dit gebied ook qua geluid te versterken”. Het scherm wordt beplant met klimop, kamperfoelie en wilde wingerd. Hoeveel stiller het park het park nu is, wordt niet vermeld.

Tot slot een opwekkend citaat uit de samenvatting van het rapport:

“Lokale verbeteringen worden bereikt door het verlagen van de snelheid, het aanleggen van stil asfalt en het vergroenen van de openbare ruimte. Wanneer we de ambitie nog verder willen verhogen , dan hoort daarbij een grootscheepse aanpak die vergelijkbaar is met het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht. Daarvoor ontbreken vooralsnog de financiële middelen.”

* 2 decibel staat gelijk een een vermindering van verkeersintensiteit van 30 tot 40%.
Zie ook het rapport Geluid luistert nauw van Verkeer en Waterstaat.