Clinic waarnemen en observeren van misdaad

zorro

Politie en gemeente organiseren weer een clinic ‘waarnemen en observeren’ op maandag 10 februari om 19.30 uur bij wijkbureau Oost-Noordoost, F.C. Dondersstraat 1. Er is gebleken dat hiervoor voldoende animo is. In de clinic waarnemen en observeren wordt bewoners geleerd om goed te reageren op het ‘onderbuikgevoel’ wanneer ze een (verdachte) situatie waarnemen. Dit gevoel is namelijk vaak een waarschuwingssignaal dat er wat mis is. Doordat u inzage krijgt in de opbouw van een misdrijf en de belevingswereld van een crimineel, leert u tijdens deze clinic in te zien dat vroegtijdig bellen van de politie misdrijven voorkomt. Interesse om de clinic ook te volgen?
Stuur dan  een e-mail naar oost@utrecht.nl onder vermelding van ‘deelname clinic waarnemen en observeren’.