Beslissing over vestiging Jumbo valt na ontruiming

Jumbo_hoofdkantoor

Jumbo laat weten dat pas na de ontruiming de beslissing valt of Jumbo in de Kippersluis-winkel een nieuwe zaak begint.
Dat hangt ook af van de vraag wat eigenaar Fred Elzas met het pand wil. Wij durven er een flesje op in te zetten dat de firma Elzas graag aan Jumbo gaat verhuren.

Advokaat van Kippersluis en franchise-jurist Kees Kan zegt in de Levensmiddelenkrant dat hij vermoedt dat het hoge tekengeld dat grote ketens op A-lokaties betalen de reden voor verhuurder Elzas kan zijn om liever aan Jumbo dan aan Kipperluis te verhuren.

Toch ziet hij wel mogelijkheden om het tij te keren. Hij legt uit: “Dat in de hoofdhuurovereenkomst is opgenomen dat Jumbo, danwel Super de Boer alleen mocht onderverhuren (de zogenaamde “onderverhuurclausule”) aan een aan haar gerelateerde franchiseonderneming was Kippersluis niet bekend”, stelt Kan. “Dat is voor het eerst medegedeeld aan Kippersluis door Elzas op 26 oktober 2011, zijnde 5 dagen voor de opening als Kippersluis supermarkt!”

Kort geding
Nadat Kippersluis vervolgens aan zowel Elzas als Jumbo om opheldering had gevraagd over de onderverhuurclausule hebben beiden geweigerd Kippersluis te voorzien van een kopie van de hoofdhuurovereenkomst waarin de betreffende bepaling stond, zegt Kan. “Pas nadat Kippersluis een kort geding had aangespannen bij de rechtbank ontving zij een kopie van de hoofdhuurovereenkomst eind november 2011.”

Geweigerd
De rechtbank den Bosch heeft in haar eindvonnis van 6 juli 2011 al definitief geoordeeld dat Kippersluis niet verplicht kon worden door Jumbo om over te stappen naar C1000, legt Kan uit. “Kippersluis had – gegeven het feit dat de samenwerkingsovereenkomst door Jumbo juist om die reden wel was opgezegd tegen 1 november 2011 – het volste recht om te contracteren met derden teneinde in de voortzetting van haar supermarktbedrijven te kunnen voorzien.” Jumbo/Super de Boer hebben Kippersluis altijd de Jumbo formule geweigerd, stelt Kan zelfs. “Pas nadat hen duidelijk werd dat Kippersluis niet verplicht was tegen haar zin in mee te werken aan een overgang naar C1000 is men achteraf alsnog Jumbo gaan aanbieden. Dit was echter in zodanig laat stadium dat aanbod voor Kippersluis een gepasseerd station was. In meerdere vonnissen is ook expliciet geoordeeld dat de Jumbo formule veel te laat is aangeboden. Er is dus geen sprake van dat Jumbo diverse reële opties heeft geboden aan Kippersluis om tot een oplossing te komen.”

foto: Levensmiddelenkrant

bron interview Kan: www.levensmiddelenkrant.nl