Nieuwe organisaties voor het welzijnswerk per 1 augustus

 logo CUMulus welzijn copy

Het welzijnswerk in de stad Utrecht wordt per 1 augustus 2013 anders georganiseerd. Cumulus Welzijn houdt per die datum op te bestaan. Het werk wordt overdragen aan nieuwe aanbieders. Dit alles is onderdeel van het traject Vernieuwend Welzijn van de gemeente Utrecht. Voor Wittevrouwen is het belangrijk om te weten dat de wijken Overvecht en Noordoost ondergebracht worden in de nieuwe organisatie ‘Wijk&Co’.  Lees meer in onderstaand persbericht…  

P E R S B E R I C H T

 Cumulus Welzijn stopt 1 augustus 2013

 

Nieuwe organisaties voor het welzijnswerk

 Het welzijnswerk in de stad Utrecht wordt per 1 augustus 2013 anders georganiseerd. Cumulus Welzijn houdt per die datum op te bestaan. Het werk wordt overdragen aan nieuwe aanbieders. Dit alles is onderdeel van het traject Vernieuwend Welzijn van de gemeente Utrecht.

De gemeente Utrecht heeft het welzijnswerk onderverdeeld in sectoren en daarvoor het afgelopen jaar een open subsidie uitvraag opgesteld. Op basis daarvan is het werk aan nieuwe partijen gegund.

 Nieuwe organisaties

Informatie & Cliëntondersteuning

De onderdelen Algemeen Maatschappelijk Werk, Sociaal Raadslieden Werk, Ouderenadvisering en tal van hierbij behorende diensten zoals Administratie Thuis vallen samen in de sector ‘Informatie en Cliëntondersteuning’. De gemeente Utrecht heeft dit werkonderdeel gegund aan Stichting Stade in samenwerking met de Tussenvoorziening. De naam van dit nieuwe werkonderdeel is U-Centraal

Jeugd & Gezin

Al het werk rondom de Jeugdhulp is eveneens gegund aan een door Stichting Stade nieuw opgerichte organisatie onder de naam Jes030

Sociaal Makelaars

Het onderdeel Sociaal Makelaarschap – opbouwwerk, kinderwerk en speeltuinen – is toebedeeld aan:

  • Binnenstad en Zuidwest gaat naar Doenja Dienstverlening.
  • Oost en Zuidoost is toebedeeld aan een nieuwe organisatie ‘Vooruit – hart voor Zuid Oost’.
  • Overvecht en Noordoost gaat naar de nieuwe organisatie ‘Wijk&Co’.

Beheer Buurtcentra en Speeltuinen

Het technisch beheer van de buurtcentra en de speeltuinen gaat over naar de gemeente Utrecht, naar de UVO, Utrechtse Vastgoed Organisatie. Het sociaal beheer zal door sociaal makelaasr worden ingevuld

Peuterspeelzalen en Voorscholen

Er komt per 1 augustus een nieuwe stedelijke organisatie van dit werk. Deze krijgt de naam ‘Spelenderwijs Utrecht’.

 

Wat betekent dit voor u?

Ons werk gaat tot 1 augustus gewoon met volle inzet door. Intussen wordt gewerkt aan een zo soepel en zorgvuldig mogelijke overgang naar de nieuwe organisaties. Hoe die het werk precies gaan uitvoeren kunnen wij u helaas niet melden. Wij gaan ervan uit dat de nieuwe organisaties u daarvan op de hoogte zullen stellen.