13 april: vroege vogelexcursie in Voorveldse Polder

Voorveldse Polder

Ondanks dat het dit jaar lang koud was, is in het Park Voorveldse Polder het voorjaar wel begonnen. De in vorige jaren geplante stinzenplanten bloeien uitbundig en ‘s ochtends beginnen de vogels al weer te zingen.

De Stichting Voorveldse Polder nodigt u ook dit voorjaar uit  voor een vroege vogelexcursie. Onder begeleiding van Kees Janse hopen we veel verschillende vogels te bekijken en te beluisteren.

Datum: zaterdag 13 april

Tijd: 06.30 uur

Start: Tunneltje Ariënslaan

Duur: ongeveer 1½ uur

Probeer een verrekijker mee te nemen.

SCHOONMAAKACTIES

Zeker nu het weer voorjaar wordt, blijft het belangrijk het park aantrekkelijk te houden. Daarom gaan we door met de maandelijkse schoonmaakacties.

De vrijwilligers van de Stichting Voorveldse Polder nodigen u uit mee te doen aan deze nuttige en gezellige activiteit. U bent van harte welkom op de zaterdagen: 6 april, 4 mei, 1 juni en 6 juli. Verzamelen om 10.00 uur bij het tunneltje aan de Ariënslaan. Voor handschoenen en gereedschap wordt gezorgd.

 

VRIJWILLIGERSWERK

In het park staan veel brandnetels. Dat komt omdat de grond erg vruchtbaar is en afval en hondenpoep voor extra mest zorgen. De brandnetels breiden zich steeds meer uit en dat gaat ten koste van andere bloemplanten. Daarom is er een plan gemaakt om te proberen op enkele plaatsen in het park de brandnetels terug te dringen door ze om de twee weken te maaien. Het maaisel wordt daarna bij elkaar geharkt en afgevoerd. Voor deze en andere onderhoudswerkzaamheden kan de groep van vrijwilligers wel wat versterking gebruiken. Samen proberen we het park nog aantrekkelijker te maken.

Wilt u op een of andere manier meewerken? Laat het weten op:

svp@voorveldsepolder.nl

VOGELNESTKASTJES
In februari zijn de acht nestkastjes in het park schoongemaakt door vrijwilligers van de Stichting Voorveldse Polder. Het bleek dat er in elk kastje een nestje heeft gezeten: zeven keer van een meesje en één keer een roodborstjesnest. In het nestkastje op de waterspeelplaats bleken twee eitjes te zitten die niet uitgekomen waren. Bij dat nestkastje zijn in het voorjaar zes uitvliegende jonkies gezien.

Het was leuk te merken, dat er in elk nestkastje ook sporen te vinden waren van verse vogelpoep. De vogels hebben in de koude periode dus lekker in de kastjes gezeten. Ook is vogelvoer opgehangen in de buurt van de kastjes. Daar is flink van gegeten.

Van de acht kastjes zijn er vijf geadopteerd door kinderen uit de buurt. Zij proberen in het broedseizoen te ontdekken of de kastjes bewoond zijn en of er jonkies uitkomen. Er zijn dus nog drie kastjes over. Wie wil er dit jaar meekijken? Meld je aan bij Corrie Buschman (Buschman55@gmail.com)