Aanlegplaatsen voor botenverhuur bij Wittevrouwenbrug

Langs de Biltsche Grift en de Stadsbuitengracht komen 12 nieuwe aanlegplaatsen voor het verhuur van elektrische boten. Deze aanlegplaatsen komen ter hoogte van Hooghiemstra en de Wittevrouwenbrug (per locatie zes plaatsen). Daarnaast heeft het college twee plekken aangewezen waar recreatievaartuigen afgemeerd mogen worden, ook voor de nacht. Het gaat totaal om 37 nieuwe ligplaatsen verdeeld over locaties langs de Vaartsche Rijn bij het Salamanderpad/Jutfaseweg en bij de Wittevrouwensingel.

Met beide besluiten komt het college tegemoet aan de wens van bewoners en bezoekers om meer met de boot gebruik te maken van de Utrechtse wateren. Op dit moment liggen beide besluiten ter inzage bij de balie Wonen (Rachmaninofplantsoen 61) en bij de Havendienst (Tractieweg 2). Nadat de procedure rondom de zienswijzen is doorlopen, kunnen vergunningen worden verstrekt.

Belangstellenden die op de wachtlijst staan krijgen daarover bericht. Er worden net zo veel belangstellenden aangeschreven als ligplaatsen beschikbaar zijn. Dit gebeurt in volgorde van plaats op de wachtlijst totdat alle ligplaatsen vergund zijn.

bron: utrecht.nl