Medisch Centrum Biltstraat voldoet weer volgens minister

Het Medisch Centrum Biltstraat waar begin dit jaar mogelijk patiënten zijn besmet, voldoet weer aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg. Dat heeft minister Edith Schippers (Volksgezondheid) op maandag 2 juli geschreven aan de Tweede Kamer.

Een fragment uit de brief van minister Schippers aan de Tweede Kamer:

Op dit moment voldoet de kliniek aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg. De IGZ heeft op 28 maart 2012, bij het constateren van een aantal tekortkomingen waaronder het niet goed functioneren van de autoclaaf (sterilisator), ingegrepen. De kliniek heeft in reactie op het door de inspectie gegeven bevel de sterilisatie van het instrumentarium per direct uitbesteed. De inspectie heeft vervolgens op 3 april 2012 het bevel tot sluiting opgeheven omdat aan de gestelde voorwaarden was voldaan en de patiëntveiligheid was geborgd. Sindsdien zijn de processen die betrekking hebben op hygiëne en reiniging, desinfectie en sterilisatie veilig en geborgd. De IGZ houdt nog steeds geïntensiveerd toezicht om zaken verder te verbeteren.

Lees de complete brief op:

http://www.kliniekoverzicht.nl/news/1079/Medisch_Centrum_Biltstraat_weer_goedgekeurd.html