Toren Nieuwe Kerk krijgt zijn onschuld terug

Door Addy de Meij

De UMTS/GMS-zendmast in de toren van de Nieuwe Kerk heeft zijn langste tijd gehad. Het contract tussen T-Mobile en de Nieuwe Kerk wordt niet gecontinueerd. Daarmee eindigt een periode die al tumultueus begon toen de zendmast in de toren werd geplaatst.

Klachten destijds uit de directe omgeving: de kerk had omwonenden niet om toestemming gevraagd (hoefde overigens ook niet, maar het was wel netjes geweest) en bij sommige buren van de kerk ontstonden later problemen met de gezondheid. Actiegroep ‘Een stralende Kerk?’ nam uiteindelijk opnieuw stelling en drong er bij zowel T-Mobile als de Nieuwe Kerk op aan het contract geen vervolg te geven. Gezien de negatieve reacties in het verleden heeft de Nieuwe Kerk daar ook geen trek meer in en besloot de klagers tegemoet te komen.

Nu het contract bijna is afgelopen heeft T-Mobile bewoners in de naaste omgeving geraadpleegd over de huidige stand van zaken. Zijn de meningen veranderd? En wat wordt de nieuwe situatie? T-Mobile kreeg 22 mailtjes van voor- en 12 van tegenstanders van de mast in de toren. T-Mobile is nu op zoek naar hoge gebouwen aan de rand van de wijk. Als de mast uit de toren verdwijnt, komen er elders in de wijk één of meer zendmasten om voldoende bereik te garanderen. Want het gebruik van draadloos internet en smartphone neemt hand over hand toe, aldus T-Mobile. Het uiterlijk van deze masten verdient niet de schoonheidsprijs, de kerktoren was een perfecte verstopplek en centraal in de wijk.

Wat uiteindelijk telt is het gevoel in een gezonde omgeving te wonen, voor zover we daar invloed op hebben. Een kleine minderheid in de wijk maakt zich daar sterk voor. Maar ook de kwaliteit van de bereikbaarheid is een realistische, waar we allemaal, of we nu wel of niet in de buurt van de kerk wonen, mee te maken hebben. Hoe dan ook: de kerktoren wordt weer gewoon kerktoren en een zendmast weer een ordinaire zendmast.