Regels dakkapellen en andere opbouwen

 

Wittevrouwen blijkt, op basis van gemeentelijke vrijstellingsregels, een walhalla voor dakkapellenbouwers. Foto Anne Palsma

Wat mag er nou eigenlijk wel en wat niet in de dakkapellenbouw? Dat vragen inwoners van Wittevrouwen zich regelmatig af bij het zien van weer een buitenmaatse dakkapel of hoge dakopbouw

Door Michel Simons

Een bewoner uit de Palmstraat kreeg van zijn buren een bouwtekening van een dakraam voorgelegd. Een keurige ontwerp, want het ging om een raam waar niemand last van had. Maar toen de bouwvakkers aan het werk gingen, bleek het te gaan om een dakkapel die zelfs doorliep tot voorbij de dakgoot. Van er langs kijken was geen sprake meer. De Bouw en Woningdienst werd gebeld.

Vrijstelling

Over wat er wel en niet mag bij het bouwen van dakkapellen geeft het Bestemmingsplan dat in 2006 van kracht werd, uitsluitsel. Daarin staat dat Burgemeester en Wethouders vrijstelling kunnen verlenen voor het bouwen van een extra bouwlaag of opbouw op een huis van niet meer dan twee bouwlagen. Uit de kaarten bij het Bestemmingsplan blijkt dat Wittevrouwen een walhalla is voor de dakkapellenbouwers, want het overgrote deel van de wijk bestaat uit niet meer dan twee bouwlagen.

Een vrijstelling komt er niet als er afbreuk wordt gedaan aan het stedenbouwkundige beeld van de straat, als anderen er minder zon door krijgen of meer inkijk.

Voor het gemak beslissen er twee verschillende instanties. De Commissie Welstand en Monumenten gaat over de dakkapellen. Volgens secretaris Manon van der Wiel wordt er gekeken naar ‘wat er reeds op een bouwblok is gerealiseerd om zoveel mogelijk rust en samenhang in het straatbeeld te creëren’. De afdeling Stedenbouw gaat over de dakopbouw. Daar noemt men wel een concrete regel: de opbouw mag niet op de dakgoot staan, maar moet tenminste terugwijken met een hoek van 60 graden.

Straatbeeld

Goed nieuws voor de bewoner van de Palmstraat, zou je denken, maar zo eenvoudig is het niet. Want voor de achterkant van huizen gelden minder strenge regels. Het gaat immers om het straatbeeld en dat zie je alleen aan de voorkant. Overigens is de bouw in de Palmstraat wel stilgelegd. Nu al enkele maanden. Van de inspecteur die dat veroorzaakte is niets meer vernomen.