Ouders en school willen buslijn 8 juist weg uit de wijk


Ouders, gesteund door de Jenaplanschool, voeren actie vóór het verdwijnen van buslijn 8 uit de wijk. Zij hebben spreektijd aangevraagd tijdens de inspraakavond op 17 april en de school stelt een petitie op met namen van ouders. De school stelt dat de bus  een gevaarlijke draai maakt voor de school en dus beter via de Blauwkapelseweg kan rijden.

Raadsinformatieavond
Plaats: Stadhuis Utrecht. Tijd: vanaf 19.30 uur.

Voor iedereen vrij toegankelijk. Sprekers kunnen zich aanmelden tot maandag 16 april, 10:00 uur via dit formulier.