Bus 8 verdwijnt uit de Poortstraat

Lijn 8 maakt straks geen bocht meer door Wittevrouwen. Nu rijdt de acht nog langs de Griftstraat, Poortstraat en Numankade. Straks gaat hij rechtdoor de Blauwkapelseweg af en dan rechtsaf de Kardinaal de Jongweg op.  Passagiers moeten dus gebruik gaan maken van (streek)bussen over de Biltstraat, de Blauwkapelseweg en de Kardinaal De Jongweg. De lijn wordt bovendien ingekort tot de Eijkmanlaan en rijdt dan niet meer door naar station Overvecht.

Vier miljoen bezuiniging
Het Utrechtse buslijnennet gaat in december de meest ingrijpende wijziging in zijn bestaan ondergaan. Er moet 4 miljoen euro (6 procent van het totale budget) bezuinigd worden en dat betekent dat een aantal lijnen verdwijnt of wordt ingekort, dat bussen minder vaak gaan rijden en dat de loopafstand naar de haltes gemiddeld langer wordt.

Geen inspraak
Inspraak is er niet. Het Bestuur Regio Utrecht (BRU), dat gaat over het openbaar vervoer in Utrecht en de randgemeenten, praat alleen met de aangesloten gemeentebesturen en met het Locov, het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Utrechtse gemeenteraadsleden weten nog van niets. Dat bleek bij navraag door De Nieuwe Utrechter. De raadsleden hebben het concept van het OV-Uitvoeringsplan 2013, waarin de voorstellen staan voor het nieuwe lijnennet, niet van het BRU ontvangen en hebben er ook niets over te vertellen.

17 april informatieavond
Het dagelijks bestuur van het regiobestuur mag het nieuwe lijnennet namelijk zelf vaststellen, zonder dat het algemeen bestuur (met raadsleden uit de aangesloten gemeenten) er over mag beslissen. De raadsleden Eggermont (SP) en Van Corler (GroenLinks) hebben inmiddels bij wethouder Lintmeijer aan de bel getrokken. De gemeente zou oorspronkelijk tot afgelopen vrijdag de tijd hebben gehad om op het buslijnenplan te reageren maar Lintmeijer heeft meer tijd gevraagd. Op initiatief van beide raadsleden komt er op 17 april een raadsinformatieavond waar belanghebbenden hun zegje kunnen doen.