Parkeerautomaat Poortstraat wordt verplaatst

De gemeente is van plan de parkeerautomaat bij de Jenaplanschool te verplaatsen naar een plek aan de overkant van Grillroom Nefertiti.
Omdat veel leerlingen oversteken in de buurt van de huidige automaat kunnen wachtende auto’s een onoverzichtelijke situatie veroorzaken.
Alleen overwegende bezwaren van omwonenden kunnen de verhuizing van de automaat voorkomen.

lees meer op utrecht.nl