Laatste dag inzendingen Wijkraad!

Wil je een rollend trottoir naar de binnenstad of heb je een oplossing om alle auto’s van de straat te krijgen? Worden alle plantsoenen wat jouw betreft één gezamenlijke moestuin, of nemen we een voorschot op de klimaatverandering en overkappen we delen van de wijk zodat we een tropisch klimaat krijgen? Het inzenden van ideeën kan vandaag nog op de website van de wijkraad Noordoost: www.wrno.nl