Uw idee voor de wijk

De Wijkraad Utrecht Noordoost organiseert in de maanden november en december haar jaarlijkse wijkraadpleging. De raad wil dit jaar zo breed mogelijk peilen wat onze wijk nu al te bieden heeft en waar de kansen liggen. Via een interactieve website kunt u uw ideeën kwijt: over welke voorzieningen u mist, maar vooral waar u kansen ziet.

Zet uw idee op www.wrno.nl.