Kippersluis wint kort geding

De gebroeders Kippersluis hoeven het pand aan de Biltstraat niet te verlaten, dat heeft de voorzieningenrechter afgelopen vrijdag beslist.
Super de Boer eiste dat het huurcontract met de Kippersluis-supermarkt per 1 februari zou worden ontbonden, nadat de broers hadden geweigerd verder te gaan als C1000.Hiervoor gebruikte Super de Boer het vastgoedbedrijf Elzas als tussenpersoon. Maar de rechter ging niet mee aan het partijtje dwarszitten en stelde de eiser in het ongelijk. De gebroeders Kippersluis kunnen blijven. Zij toonden zich daarover tevreden en stelden dat ze vertrouwen hadden gehad in de goede afloop. Er loopt ondertussen nog een bodemprocedure tegen Kippersluis, maar die kan jaren duren. Ontruiming van de winkel vooruitlopend op deze uitspraak vond de rechter ook niet nodig vanwege de grote gevolgen voor het bedrijf en het personeel.

Op alle punten gelijk
De vordering van Super de Boer dat de ondernemers met hun Kippersluis-supermarkt het non-concurrentie in hun contract met Super de Boer schenden werd ook afgewezen. De voorzieningsrechter oordeelt dat het einde aan de samenwerkingsovereenkomst voor het grootste deel aan Super de Boer zelf te wijten is. Het gedwongen stopzetten van de supermarkt vooruitlopend op de uitkomst van de bodemprocedure zou veel te grote gevolgen hebben voor de ondernemers en hun medewerkers.

Weg bij C1000
Martin en Tom van Kippersluis gingen per 1 november met twee supermarkten om van Super de Boer naar de eigen Kippersluis-formule. Vorig jaar zomer oordeelde de rechtbank in Den Bosch al dat zijn niet gedwongen konden worden om C1000 te worden. Die formule zagen de broers niet zitten.