Grond Veemarktterrein al in november te koop

Op 8 oktober heeft de gemeenteraad de plannen voor het Veemarktterrein ‘vastgesteld’. Bovendien heeft voormalig wethouder Bosch toegezegd te streven naar Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). De eerste grond komt al in november in de verkoop.

CPO: bouwen zonder projectontwikkelaar
Particuliere kopers kunnen daardoor  zonder tussenkomst van projectontwikkelaars in groepsverband architecten en bouwondernemingen in de arm nemen om meerdere woningen te bouwen. Het gaat daarbij om huizen tussen 200.000 en 300.000 euro. De eerste grond voor CPO-projecten wordt al in november te koop aangeboden. Dit geldt voor de twee kleine bouwvelden langs de westkant van de Sartreweg (bouwveld X en Y). Dat zijn de twee blokken bij de huidige achteringang van het volkstuinencomplex De Pioniers.

Op 8 december 2011 wordt het startsein gegeven voor de verkoop van deze eerste bouwvelden. Op donderdagavond 8 december 2011 zal er een informatiebijeenkomst zijn waar u meer te weten kunt komen.

Volgend jaar verandert alles
De werkzaamheden gaan, na het aanvragen van de benodigde vergunningen, langzaamaan beginnen. Eerder dit jaar heeft de raad al besloten om de huidige activiteiten op het Veemarktterrein per 1 april 2012 te sluiten. Spoedig daarna zal met de sloop van de hallen worden gestart. Ook zal in 2012 alles bouwrijp worden gemaakt en dan zal het gebied dus compleet van karakter veranderen.

Sportveld
Terwijl het Veemarktcomplex nog open is, wordt al begonnen met de aanleg van een extra sportveld. Dat is nodig omdat het veld in het volgende compettieseizoen gebruikt moet gaan worden. Daarvoor moet een weg worden omgelegd en een sloot gegraven.

Prijsvraag voor architecten
Maandag 17 oktober 2011 start Aorta, in samenwerking met de CPO-vereniging en gefinancierd door de gemeente, een ideeënprijsvraag  onder architecten voor de particuliere kavels. De prijsvraag is bedoeld om toekomstige particulier opdrachtgevers of groepen van particulier opdrachtgevers de mogelijkheden van het bouwen met een architect te laten zien. De ontwerpers moeten rekening houden met een aantal specifieke randvoorwaarden, die leidend zijn bij de ontwikkeling op veemarkt.

Als particulier meedoen aan de prijsvraag
Als u als particulier wilt deelnemen aan de prijsvraag, dan kan dat als u contact zoekt met een geregistreerd architect. Er kunnen  teams worden samengesteld die bestaan uit een coalitie tussen bewoners en een architect, een coalitie van een bouwende partij en een architect of een coalitie van architecten of studenten van HBO of universitaire opleidingen van de genoemde vakgebieden.