UMTS-mast verdwijnt van Nieuwe Kerk

foto: Japiot

De Protestantse Gemeente Utrecht (PGU) verlengt het contract met T-Mobile niet, waardoor de  UMTS-masten van de protestantse kerktorens in Utrecht verdwijnen. Het huidige contract loopt nog tot eind 2012. Ook worden geen nieuwe contracten afgesloten. De UMTS-mast op de Nieuwe Kerk aan de Bollenhofsestraat zal per 15 oktober volgend jaar worden weggehaald.

Kritiek van bewoners
De PGU liet dit weten aan de buurtgroep ‘Een Stralende Nieuwe Kerk!?’ die al jaren ageert tegen de aanwezigheid van zendmasten voor mobiele telefonie in de wijk. Met name in 2006 is actie gevoerd en leverden veel buurtbewoners kritiek op de kerk, die zou verdienen aan de masten en zodoende de gezondheid van omwonenden in gevaar zou brengen. De PGU deed al eerder de toezegging het contract op te zeggen, maar heeft dit nu ook schriftelijk bevestigd. Overigens is het directe verband tussen UMTS-straling en gezondheidrisico nog steeds niet aangetoond.