Meer ligplaatsen in Wittevrouwensingel

De gemeente Utrecht gaat het jarenlange probleem van te weinig ligplaatsen voor bootjes in de binnenstad aanpakken. Het college heeft ingestemd met de realisatie van vijftig nieuwe ligplaatsen onder meer in de Wittevrouwensingel, Catharijnesingel en aan de Oosterkade.

Het college verwacht dat er op langere termijn nog meer ligplaatsen gerealiseerd kunnen worden en de stad voor waterrecreanten aantrekkelijker te maken.

De wachtlijst voor een ligplaats is al een jaar gesloten en er staan tussen vier- en vijfhonderd mensen op. Terwijl er jaarlijks maar ongeveer dertig nieuwe vergunning afgegeven kunnen worden.

bron: Duic