‘Veemarktterrein wordt modern Wittevrouwen’

Maquette van plan Veemarkt2.0
Maquette gezien vanaf de Biltse Rading met op de voorgrond het tankstation

‘Net zo aantrekkelijk, maar dan modern.’ Dat zegt projectleider Leen de Wit van Veemarkt2.0, over de nog te bouwen wijk op het stuk grond dat vrij komt na de sloop van de Veemarkthallen. En daar kan hij best eens gelijk in krijgen.


door Michel Simons


Dichte bebouwing
Het stedenbouwkundige plan schetst een wijk met een relatief dichte bebouwing van 550 woningen in gesloten bouwblokken met daarin binnentuinen. Het groen ligt aan de randen. Geen buitenwijk dus, maar een stadswijk met op de plaats waar nu de hallen staan een centraal gedeelte met een school, buitenschoolse opvang, een buurtsuper en ruimte voor bedrijfjes. In dit deel, dat door de planologen ‘het plateau’ wordt genoemd, komt op de begane grond een parkeergarage. Daarboven is het gebied autovrij en zijn de gebouwen maximaal 5 bouwlagen hoog met één ‘accent’ van acht verdiepingen.Wonen in bouwblokken

Daar omheen staan minder hoge ‘grondgebonden’ woningen, jargon voor de blijkbaar impopulair geworden benaming eengezinswoning. Ook in een aantal van deze huizen is het mogelijk een kantoor of atelier te beginnen in ruimtes van maximaal 100 m2. De bouwblokken of bouwvelden worden aan verschillende projectontwikkelaars aangeboden zodat er meer variatie ontstaat dan in de eenvormige nieuwbouwwijken uit het verleden. Naast projectontwikkelaars kunnen ook bewoners zelf huizen laten ontwerpen en bouwen. Die zullen dan wel deel uitmaken van de in het plan getekende bouwblokken.

Collectief opdrachtgeverschap

Een tussenvorm is het collectief particulier opdrachtgeverschap. Die maakt het mogelijk voor een groep bewoners om een architect en een aannemer in te huren gezamenlijk te gaan bouwen. Een architectenbureau aan het Wilhelminapark is daarop ingesprongen met het plan Marktmeesters. Daarin kunnen bewoners hun eigen appartement binnen een groter geheel ontwerpen. Veemarkt zal geen stille wijk worden met de snelweg en de Biltse Rading vlakbij. Het geluidsscherm langs de A27 wordt daarom doorgetrokken tot voorbij het viaduct en in de binnentuinen zal het hopelijk rustig zijn.

De planning

Links:

http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=356430 – Veemarktterrein op gemeentesite

http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=356445 – Aanmelden Nieuwsbrief Veemarktterrein

http://www.marktmeesters.nu/index.html – Site van architectenbureau WKG