Wijkquerulant (@wijkquerulant)

Que·ru·lant [kweeruulant] de; m,v -en iemand die steeds bezwaren opwerpt of ruzie zoekt.

wijkquerulant

In het kader van de door de wijkkrant ter beschikking gestelde redactionele ruimte vindt u hier de verzamelde bijdragen van Drs. Simon Michels, voorzitter a.i. van de Querulantenvereniging Wittevrouwen i.o.

December 2015

Dat wijkquerulant drs. Simon Michels aan zijn laatste bijdrage toe was, bleek uit zijn constatering ‘hier gaat een querulant verloren’.
Dat blijkt te kloppen. De heer Michels laat weten dat hij niet langer als azijnpisser door het leven wil. Hij gaat het anders doen.
Ook de Querulantenvereniging Wittevrouwen i.o. wordt wat hem betreft opgeheven. Reeds betaalde subsidies uit het wijkverbeteringsbudget geeft hij niet terug. “Lollig leven is veel duurder,” aldus de doctorandus en bovendien kan hij ze goed gebruiken voor zijn nieuwe hobby: de stichting ‘Jan van Zanen is een fijne peer’.

De doctorandus groet u allen!

April 2015

Beste Marja van de redactie, Ik bel meestal ambtenaren om ze vanuit deze rechterkolom op een futiele missstand te wijzen. Maar een beetje querulant ontziet zijn vrienden niet. Dus what about de wijkkrant zelf? Dat is toch inmiddels ook een dode bomeninstituut? Nog steeds op papier Een van de eerste wijkkranten op internet? Maar dat is een primeur van lang geleden. Ik zie namelijk in onze wijk een heel ander circuit ontstaan. Een Facebookpagina over de Biltstraat waar ze zich ook opwinden over het kappen van bomen. Een club genaamd Crowd Effect die via Facebook bijenkomsten organiseert. Wordt onze krant niet links en rechts ingehaald? Er is nu een Facebookredacteur en verder geen rare fratsen, zeg je. Gewoon een goede papieren wijkkrant maken. Nou ja, okee dan. Wel helder. Volgende keer bel ik wel weer een ambtenaar.
Februari 2015

Beste ambtenaren,

Ditmaal bel ik niet, maar stuur ik een open brief om te zeggen dat ik van jullie hou. Om dat uit te leggen stel ik me een brainstormvergadering voor van de ambtelijke projectgroep ‘Utrecht kleurt geel’. Die gaat over wat de stad doet rond de start van de Tour. De eerste vraag is: wat is het thema? De onderwerpen vliegen over de tafel, de creativiteit knettert tegen de wanden en uiteindelijk wordt het: de fiets! Buurten kunnen budget aanvragen, plannen kun je e-mailen, plannen te over. En dan zegt de chef van linkse origine: ‘En de arme mensen dan? De mensen die geen fiets kunnen betalen?’. Tsja, wat nu? Gelukkig is er de stagiaire. ‘Weet je wat? Die kunnen een tweedehands fiets bij de gemeente op afbetaling kopen!’. En zo gebeurde het. Jullie zijn schatten! By the way: al eens bij het station gekeken?

Drs. Simon Michels, voorzitter a.i. Querulantenvereniging Wittevrouwen i.o.

Juni 2014

Geachte buurman van cultuurcentrum Parnassos,

Ditmaal doen we het niet af met een telefoontje.
U krijgt van het bestuur een schriftelijke uitnodiging om buitenlid te worden.
U ging twee jaar geleden naast de fameuze en jarenlang bestaande repetitieruimten van Parnassos wonen. Nu heeft u last van het geluid van muziek en schuivende stoelen. U klaagt en daarom moet Panassos verhuizen of verbouwen.
Kijk, dat vinden wij nu de echte querulant! Wij hebben u dus graag als lid, maar omdat u niet in Wittevrouwen, maar in Buiten Wittevrouwen woont hebben wij speciaal voor u het buitenlidmaatschap opgericht.

Wij hebben bovendien, als gevolg van uw casus,  de statuten gewijzigd en roepen ook andere kandidaat (buiten)leden op zich te melden.

Eenieder die voldoet aan onderstaande voorwaarden kan (buiten)lid worden:

a. Is gaan wonen in een straat met hoge, oude bomen en nu eist dat deze worden gekapt, omdat ze licht wegnemen en/of vallend blad veroorzaken en/of duivenpoep op de auto valt.

b. Is gaan wonen aan of nabij een gracht/ sloot of watertje en nu eist dat dit wordt gedempt vanwege gevaar voor de kinderen.

Het ere-(buiten)lidmaatschap wordt onverwijld toegekend aan eenieder die:

In de stad is gaan wonen en nu eist dat de andere bewoners vertrekken omdat het zo druk is.

Namens het bestuur van de Querulantenvereniging Wittevrouwen i.o.
Drs. Simon Michels, voorzitter a.i.

April 2014

Toegegeven: het lijkt alweer lang geleden, maar er is ons iets beloofd:

D’66: Meer werk, minder regels (13 zetels)
Groen Links: Minder afval, meer bomen (9)
VVD: Geen autoverbod binnenstad (5)
PvdA: Betaalbaar wonen (5)
SP: Betere thuiszorg (4)
CDA: Meer veiligheid (3)
ChristenUnie: Ruim baan voor vrijwilligers (2)
Stadsbelang: Duidelijk en uitvoerbaar beleid (2)
Student en Starter: Ondernemerschap en creativiteit (1)
Partij voor de Dieren: Schone stad, meer fietspaden (1)

Knip uit.
Hang op.
En kijk er af en toe eens naar.

Drs. Simon Michels
Voorzitter a.i. Querulantenvereniging Wittevrouwen i.o.

Februari 2014

Dag meneer Bos van het CDA, u bent een held.
U heeft Utrecht bevrijd van eeuwig slachtofferschap. Overdreven? Helemaal niet! Met open ogen tuinden onze bestuurders de afgelopen vijftig jaar willoos in de plannen van projectontwikkelaars. Hoog Catharijne, Leidsche Rijn, de Wall. Nu dus door uw doortastende optreden geen megalobieb in een megalotoren. U koos voor het Groen Links-standpunt om de bibliotheek naar het oude postkantoor te verhuizen en dat is nou jammer. Want wij hebben hier in Wittevrouwen straks een fantastisch  ‘object’  leegstaan. Het oude Ooglijdersgasthuis! Prachtig gebouw, groot genoeg en bovendien rijdt er dagelijks een lege trein naar het Spoorwegmuseum langs. Die kan er best stoppen. Kunt u er nou voor zorgen dat… U gaat weg… U bent niet herkiesbaar… Uw collega’s komen langs. Campagne.
Eh ja, ook goedemiddag.

Drs. Simon Michels, voorzitter a.i. Querulantenvereniging Wittevrouwen i.o.

December 2013

affiche-klein

Met het wijkbureau Noordoost…
Ja, goedemiddag, ik bel u over de hondenbelasting. Nee, niet over de discussie dat hondenbelasting discrimineert. Hondenbelasting wel, dwergpony-, cavia-  en kattenbelasting niet. Dat is meer iets voor Pauw en Witteman.
Nee,  het gaat mij om een affiche voor de actie Waaks! aan de deur van het wijkbureau. ‘Partners in opsporing’ staat eronder. Wij hondenuitlaters en hun honden moeten goed opletten en boeven vangen. Slim bedacht van uw communicatieconsultant. Ons partner noemen. Maar laat ik de zaak eens omdraaien. Wat voor een partner bent ú, als u van mijn en mijn honds diensten gebruik maakt en mij toch voor het bezit van de hond belasting  laat betalen?
Mooi niet dus. Als mijn hond zijn kaken in de kuit van een inbreker heeft gezet, sommeer ik hem daar onmiddellijk mee op te houden en loop ik door alsof er niets aan de hand is.
Nee hoor, ik ben niet boos. Ik ben querulant.

Drs. Simon Michels, voorzitter a.i. Querulantenvereniging Wittevrouwen i.o.


September 2013

Dag meneer van Eerd van de Jumbo, ik wil u hier vanuit Wittevrouwen oprecht feliciteren met uw geweldige actie van deze zomer. Echt waar, het was hoog tijd dat er eens iemand optrad. Gewoon een blik advocaten opentrekken en ze er keihard uitprocederen. Heerlijk.
Waren we hier net blij dat alle kleine winkels uit de wijk verdwenen waren, kregen we weer dat stel kleine krabbelaars terug. Ja, jammer hè,  dat die ontruiming met vuilniswagen niet doorging. Ik had het prachtig gevonden. Maar goed je kunt niet alles hebben en u kunt als CEO natuurlijk ook omgaan met tegenslag. Nou, ik hang maar weer eens op. Groetjes aan de Raad van Bestuur daar in Veghel en trouwens:  topidee hoor die bak met schepvis!

Drs. Simon Michels
Voorzitter a.i. Querulantenvereniging Wittervrouwen i.o.


Juni 2013

Beste meneer Holleeder ik bespeur een misstand.
Natuurlijk, daar zit u niet mee en u heeft het druk met justitie.
Ik bel u omdat u in een naburige wijk woont en het milieu kent.
Wij hier in Wittevrouwen worden namelijk weer overgeslagen en daar ben ik van kinds af aan allergisch voor. Eerst een ramkraak op het Troosterhof. De boeven komen onze kant op. Dan twee winkelovervallen op de Jan van Galenstraat. Eindelijk tellen we mee. En daarna? Een ramkraak op de pinautomaat in het kinderdagverblijf aan de Biltstraat. Weet u wel wat dat betekent? Dat we worden genegeerd. Ze stappen gewoon over de hele wijk heen en hup weer verder richting Maliebaan.
De bus is ons al afgepakt en nu dit.
U snapt er niks van. Maar u bent toch van de GEORGANISEERDE misdaad?

Drs. Simon Michels, voorzitter a.i. Querulantenvereniging Wittevrouwen i.o.

Februari 2013

Meneer Pechtold, u wordt genoemd!
U weet van niks.
Toch wil ik u alvast iets vragen. Stel, als … je weet maar nooit.
De heer Wolfsen bellen.  Ja, maar dat heeft nooit geholpen.
Als u het nou toch wordt, zou u er dan voor kunnen zorgen dat
de nieuwe bankjes in het park Bloeyendaal worden omgedraaid.
Ze staan nu bijna allemaal met hun rug naar de zon en ik zit daar zo graag.
Meneer Pechtold?

Drs. Simon Michels, voorzitter a.i. Querulantenvereniging Wittevrouwen i.o.

December 2012

Beste lezer, deze keer ga ik niet bellen, want dat heeft een wijkgenoot al gedaan. Sinds de zomer. Over een grijs kastje dat samen met drie andere kastjes tegen haar gevel staat. Eén ervan maakt zoveel herrie dat ze het door het hele huis horen kan. ‘Er zit een ventilator in’, zei een ambtenaar en zijn  meetapparaat wees uit dat het geluid de norm overschrijdt. Het kostte zijn collega’s vervolgens zes weken om erachter te komen van wie het kastje is. Ziggo blijkt de eigenaar. Het kastje is een ‘wijkcentrum’. Daar verstaat de oudere lezer iets gezelligs onder, maar dat is erg ouderwets.  Dit wijkcentrum sluit de wijk aan op internet. Aan zo’n kastje kun je niet zomaar sleutelen, zegt Ziggo, want dan valt het internet misschien uit. En dat is rampzalig. Dus de herrie duurt tenminste tot volgend jaar.

Oktober 2012

Dag burgemeester, vaak heb ik het met u te doen. Waarom kan het nou nooit eens simpel in Utrecht? We hebben immers in 2005 per referendum laten weten dat we veel christelijker zijn dan we dachten. We wilden niet iedere zondag winkelen. Komen er nu weer winkeliers met een burgerinitiatief ‘Utrecht wil elke zondag open’. Ondertussen is er ook de actiegroep ‘Utrecht is geen Harrie’. Rare naam, maar zij willen de winkels juist dicht op zondag. Wij van de Querulantenvereniging gaan u helpen met een compromis. We beginnen de actiegroep ‘Utrecht wil onvoorspelbare openingstijden’. De spelregels: elke winkelier mag openen wanneer hij wil, maar nooit op hetzelfde moment en nooit langer dan een uur. Daarna moet hij weer vier uur dicht. Dan ga je de stad in en zie je een rij. Daar ga je dan in staan en dat is gezellig. Je hoort er de laatste roddels en waar ze verse bananen hebben. Kortom, goed voor de sociale cohesie. Ouderen uit het Oostblok denken daar nog met weemoed aan terug.

Wat vindt u? Fantastisch idee toch?

Drs. Simon Michels
Voorzitter a.i. Querulantenvereniging Wittevrouwen i.o.

 

Juni 2012

Dag meneer Provoost van Stadswerken,

U stuurt mij een brief dat u gaat asfalteren op de Poortstraat. En over dat asfalteren zult u me niet horen. Hoewel ik me kan voorstellen dat mijn Amsterdamse querulantencollega’s zich zullen opwinden over de vraag waarom de weg niet kan worden belegd met ouderwetse waaltjes.

Nee, het gaat me over iets anders. U doet dat ’s nachts . Da’s logisch. Maar dan schrijft u dat ‘tijdens de werkzaamheden een om en om regeling zal gelden’. En dan vraag ik me af waar u zich mee bemoeit. Om en om? U gaat er toch niet over hoe wij het doen? Of bedoelt u eerst met vrouw en dan met vriendin? Of met man en minnaar? Mijn dirty mind? Hoe komt u erbij?

Drs. Simon Michels, Voorzitter a.i. Querulantenvereniging Wittevrouwen i.o.

 

April 2012

Met het Provinciehuis? U bent vorige week naar het nieuwe kantoor in het Fortisgebouw verhuisd. Nou denkt u natuurlijk dat ik bel over de vraag waarom een overbodig bestuursorgaan een nieuw kantoor betrekt van 80 miljoen. Iedere andere querulant zou dat doen, maar ik niet.
Het gaat mij om de tuin die door de Fortisbank is aangelegd. Ik wandel namelijk graag in Bloeyendaal en gluur dan door het hek. Het is een prachtige tuin met berken en een hoge loopbrug zonder functie. Ik bedoel er loopt geen slootje onderdoor. Echt een tuin die je aanlegt van de winst uit default swaps of zo. En nu wil ik ook in die tuin. Daar heb ik nu als burger immers aan meebetaald.
U vraagt het even na? Op werkdagen tot tien uur s’ avonds… Prachtig!
Maar waarom niet in het weekeinde? Dat moet nog worden besproken met andere huurders ABN-Amro en ASR. Dat begrijp ik. Dan ziet u mij binnenkort. Ik draag knickerbockers en een geruite pet en ik zal zwaaien!

Drs. Simon Michels, voorzitter a.i. Querulantenvereniging Wittevrouwen i.o.

December 2011

Met de plantsoenendienst? Ik bel u over een boom hier in de F.C. Dondersstraat. Het gaat om een Gingko biloba. U weet wel, dat is een unieke boomsoort die in de prehistorie al bestond. Nu is deze boom zo’n kleine twintig jaar oud en je kunt zeggen dat ze volwassen begint te worden. Ja, ik zeg met opzet ze, want het is een vrouwtje. Ze is groter dan de mannetjes om haar heen en een prachtige boom, dat moet ik toegeven. Maar dat ze een vrouwtje is, dat is nou juist het probleem. Ze draagt in het najaar namelijk vruchten en daarin zit boterzuur. Als die op de stoep vallen, stinken ze een uur in de wind! Met bezem en sopje even wegvegen, zegt u? Ja, wacht nou even, daar hebben we hier geen tijd voor. Kom hem, ik bedoel haar, maar omhakken. U kijkt even in de planning… Morgenochtend komt de zaagploeg. Nou dat noem ik nog eens service!

 

 

September 2011

Met Bureau Plaatsing Oud-Politici en Bestuurders?
Ik hoop dat ons kunt helpen.
Wij van de vereniging zijn namelijk niet alleen zeurpieten.
Wij zorgen ook voor onze burgemeesters.
Hans Wiegel suggereerde een tijdje geleden dat het lidmaatschap van de Raad van State wel wat voor hem is. Geen plaatsen vrij voorlopig… Directeur KLM? U weet wel, de plek van Camiel. Te commercieel… Tsja, daar heeft u een punt. Fijn dat u meedenkt.
U kijkt even in de database. Ik wacht.
Het voorzitterschap van de Kampeerraad komt vrij. En u denkt dat het daar weleens zou kunnen lukken?
Dat is een prettig idee! Dank u.

Juni 2011

Hallo met wethouder Kreijkamp?
Ik bel u weer. Sorry, dat is niet mijn gewoonte, maar ik kan niet anders. Want in de vorige wijkkrant heb ik u de hemel in geprezen vanwege uw site www.u-aan-z.nl. Daarop kunnen Utrechters ideeën zetten en daar kunnen anderen dan op stemmen. Het is een bonte verzameling mallotige, maar ook goede plannen geworden. Daar ben ik eerlijk in. Maar nou luisterde ik onlangs naar het Radio1Journaal waarin uw initiatief ronkend werd neergezet. Mijn oren spitsten zich. Zou onze stad er deze keer goed vanaf komen? Aan het woord was mevrouw Saskia Kluit. Ze staat bovenaan met een plan om meer te investeren in fietspaden. En wat zei ze? Dat ze bovenaan staat omdat ze heel veel keer op zichzelf had kunnen stemmen. Daar was de site niet tegen beveiligd!
Ja hoor, daar komen we weer in het nieuws als de klunzigste gemeente van Nederland.
Beste Jeroen, zei ik u vorige keer dat ik op u-aan-z ging voorstellen alle wethouders en de burgemeester te ontslaan, behalve u. Nu ga ik voorstellen IEDEREEN te ontslaan. En dan ga ik de komende dagen en nachten continu op mijn eigen voorstel stemmen.

Drs. Simon Michels, voorzitter a.i. Querulantenvereniging Wittevrouwen i.o.

April 2011

Dag wethouder Jeroen Kreijkamp, ons wordt weleens zuurpruimerij verweten, maar niets is minder waar. Want weer gaan wij een groot compliment uitdelen. En dit keer is het aan u! Wat een fantastisch initiatief, die website www.u-aan-z.nl

Daar mogen Utrechtse burgers aangeven waarop de gemeente kan bezuinigen. En daar kunnen anderen dan weer op stemmen. Allereerst erg slim van u, want u kunt altijd zeggen dat we het zelf hebben gewild. Maar nog leuker is dat u ongewild een prachtige verzameling querulanten aanlegt.

Zoals meneer de Boer die alle ambtenaren staand wil laten vergaderen. Of meneer Pasma die de ambtenaren voor 3 tot 5% van hun tijd wil ontslaan. Of de bloembakken in het centrum afschaffen of de musea verzelfstandigen en al die andere linkse hobby’s weg doen. Ik ga voorstellen om alle wethouders en de burgemeester te ontslaan, behalve u. Goed idee nietwaar?

Februari 2011:

Met de wijkplanner? Fantastisch zoals u bent ingesprongen op het plan van een bewoner om de hoek van de Griftstraat en de Bekkerstraat op te knappen. Ik zag al op twitter dat hij ermee bezig was. Maar nu lees ik het wijkbericht erop na en wat krijgen we dan? ‘De lage bomen worden verwijderd om de hoge bomen meer kans te geven.’ Ik ben altijd op mijn hoede als de gemeente zich met bomen gaat bemoeien, want dan moeten ze meestal weg. Dan kun je eronder zitten om mensen te kijken, zegt u. Okee. Maar dan: ‘De grond tussen de bomen wordt verwijderd om plaats te maken voor bestrating, bestaande uit grijze betontegels. Aan de kant van de weg komen twee bloembakken type urn’. Hebben we een bewoner met een geweldig initiatief en wat krijgen we? Grijze betontegels en urnen. Wat zegt u? Plan van de bewoner met draagvlak van de buren. Dan heb ik dus eigenlijk niets te zeuren… Jammer.

Drs. Simons Michels, voorzitter a.i. Querulantenvereniging Wittevrouwen i.o.

 Naar aanleiding van vragen uit de wijk laat de voorzitter weten dat hij twitter wel al enige tijd volgt en hij, met name door de positieve reacties die hij op zijn belangwekkende columns via twitter krijgt, zich met frisse tegenzin zich op dit sociale, nou ja sociale, medium gaat begeven.
226 tekens, zie je wel, veel te lang voor twitter.

december 2010:

Dag mevrouw de Rijk, eerst een ontboezeming, dan begrijpt u het beter.
Al jaren sta ik eigenlijk in een permanente stand by. Zoals een muis voor de schaduw van de buizerd. Plotseling kan mijn lichaam een enorme dosis adrenaline aanmaken waardoor mijn nekharen overeind gaan staan en ik tot de grootste prestaties in staat ben. Dat is prettig, maar ook stressvol, want het gebeurt door willekeurige tonen in muziek of bij het horen van een ringtone.
Het komt door de Chemokar. U weet wel dat elektronische deuntje en daarna die onverstaanbare, zij-ige mannenstem die riep wat je allemaal kon inleveren bij de ‘Chemokaar ‘. (Waarom zei hij trouwens altijd ‘kaar’?) Dan klonk er vanuit alle hoeken van het huis ‘Opschieten Chemokaar!’, sprong mijn adrenaline in de noodstand en ging ik eerst naar de weckfles met batterijen in de kelder, dan naar de verfresten in het schuurtje, onderweg de vuile terpentine meegrissend. En als ik dan buiten kwam was de Chemokar alweer drie staten verder. Daarom dank ik u mevrouw, als wethouder van Milieu, oprecht voor het afschaffen ervan. De huisarts had mij niet beter kunnen helpen.

Drs. Simon Michels, voorzitter a.i. Querulantenvereniging Wittevrouwen i.o.

oktober 2010:

Dag ambtenaar op het stadhuis, ik bel over de Wabo. U weet wel de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, die op 1 oktober is ingegaan en het leven van iedere burger leuker maakt. U bent daarover vast net zo in uw nopjes als alle andere gemeentelijke, provinciale en rijksambtenaren. Uw site juicht dat we niet langer voor iedere kwestie een andere vergunning hoeven aan te vragen. Bijvoorbeeld als er een boom staat op een plek waar we een oprit willen aanleggen, dat we dan beide vergunningen in één keer kunnen aanvragen. Prachtig! Maar nou heb ik even door die wet gebladerd en luister wat er bij kapvergunning staat:

Het gaat bij het vellen van een houtopstand (artikel 7.5) om de activiteit waarvoor op dit moment een kapvergunning op grond van de (autonome) gemeentelijke verordening is vereist. Deze bepaling heeft geen betrekking op het kennisgevingstelsel op grond van de Boswet. Dit stelsel is van toepassing op het vellen van een houtopstand buiten de bebouwde kom, zoals die op grond van artikel 1, vijfde lid, van de Boswet is vastgesteld. Het kennisgevingstelsel van de Boswet valt niet onder de reikwijdte van de Wabo. Het kan derhalve voorkomen dat iemand die een houtopstand wil vellen, een omgevingsvergunning moet aanvragen alsmede een kennisgeving aan de minister van LNV moet doen.

Maar nou woon ik binnen de bebouwde kom in Wittevrouwen. Hoef ik dan niet naar de minister van LNV? Top! U leest nog even de indieningsvereisten voor? Goed, dan schrijf ik met u mee…

juni 2010:

Beste wijkagent Mark van Votulast (@wijkag_votulast). Ik hoef u niet eens te bellen, want u twittert!
U twittert onder andere over vijftienjarige jongens die om vier uur ‘s nachts met zaklampen verstoppertje spelen en daardoor de buurt de stuipen op het lijf jagen. Informatief ook omdat ik nu weet dat zoiets een overtreding is tegen de APV Utrecht, artikel 2:27. Jammer dat uw collega’s van Wittevrouwen nog niet twitteren want dan had ik ze gevraagd of wij ook niet van die prachtige raadselachtige bordjes kunnen krijgen die ze op de Kruisstraat hebben.
Ik neem aan dat ze gemaakt zijn voor (of tegen) jongens die verstoppertje spelen op het verkeerde tijdstip. Of is het omdat ze te oud zijn voor verstoppertje? En wanneer ben je daarvoor te oud? En wie maakt dan uit wat het juiste moment en de juiste leeftijd is voor spelletjes? Het is toch juist goed als de mens blijft spelen? En doen volwassenen soms ook geen rare spelletjes diep in de nacht? Daar zouden we eens flink over kunnen twitteren. Wilt u even vragen wanneer uw collega’s ook een account nemen?

Drs. Simons Michels, voorzitter a.i. Querulantenvereniging Wittevrouwen i.o.april 2010:

juni 2010:

Dag meneer van Plastic Heroes, ik ben blij dat ik een man aan de lijn krijg. Dat maakt mijn ontboezeming wat makkelijker. Ik ben namelijk laatst met een zak plastic afval naar de afvalbak van Plastic Heroes geweest. Bij ons in de wijk staat die tegenover de Zandhofsestraat op de Blauwkapelseweg. Dat is voor mij nogal een eind lopen, maar ik had het ervoor over. De hond ook, want hoe dichter we bij de plasticdump kwamen hoe leuker hij het vond. Eerst likte hij een verdwaald kipfiletbakje salmonellavrij en daarna werd een lege boterhamworstverpakking verscheurd. De oorzaak werd snel duidelijk, want er lag meer plastic buiten de bak dan erin.
Maar dat was niet reden dat ik ging. Mijn geheime reden was dat ik wilde zien hoeveel Wittevrouwense vrouwen door uw spotje waren getriggerd om ook door zo’n grote oranje plastic kerel op de mond te worden gezoend. De mevrouw in het filmpje was er nogal van onder de indruk. En wat denkt u?

Lang gewacht. Niet één vrouw gezien! Alleen mannen. Nou zijn er een paar mogelijke redenen:

 • 1. Wittevrouwense vrouwen houden niet van zoenen.
 • 2. Wittevrouwense vrouwen houden niet van zoenen met grote oranje plastic mannen.
 • 3. Wittevrouwense vrouwen zijn veel te bijdehand om in uw spotje te trappen.
 • 4. Wittevrouwense mannen hebben net zulke perverse geheime gedachten als ik.

Het is volgens u optie 4. Ik wist het, ik had dit nooit zo openlijk aan u moeten voorleggen.

Drs. Simon Michels, voorzitter a.i. Querulantenvereniging Wittevrouwen i.o.

februari 2010:

Dag mevrouw van de afdeling Toezicht en Handhaving. In de F.C. Dondersstraat hebben ze een kleurig schrijven ontvangen, want ze krijgen een banier met de tekst ‘Haal waardevolle spullen uit je auto!’. En nou zegt u natuurlijk : ‘leuk toch?’.

Maar wij zouden de Querulantenvereniging niet zijn als wij daar ook zo tegenaan keken.

querulant_391In uw stencil schrijft u namelijk dat er in omgeving van de Dondersstraat de laatste tijd regelmatig wordt ingebroken in auto’s. En dat het vooral gaat om mobiele telefoons, achtergelaten laptops, navigatiesystemen, autopapieren en andere waardevolle spullen.
Het is wel een beetje dom om die in de auto te laten liggen, of niet?

Daarom krijgen ze in de Dondersstraat nu een banier. Oftewel een metershoog teken dat dit een straat is van mensen die niet op hun dure spullen letten. Een diploma van domheid, eigenlijk. Ik draaf door… Grappig dat u dat zegt. Het is me wel vaker verweten.

Drs. Simon Michels, voorzitter a.i. Querulantenvereniging Wittevrouwen i.o.

december 2009:

Beste wethouder Ingrid van Openbare Ruimte,  ik bel even over de prijsvraag. U vraagt om fantasierijke oplossingen voor het wildstallen van fietsen. Mag ik als voorzitter van de Querulantenvereniging een voorstel doen? Luister: de oplossing ís wildstallen. Nee niet de fietsen, maar échte wildstallen. Van hout, met van die leuke over elkaar heen getimmerde planken. Beetje Kerststal, zeg maar.
In elke straat een wildstal. Met daarin niet zomaar elk wild dat je voor het hoofd komt. Dus geen herten, geen hazen of konijnen en al helemaal geen vossen, alleen zwijntjes.
Wilde zwijntjes. Van die stevige zwijntjes die je op de Veluwe weleens de grond langs de fietspaden zag omwoelen. Van die stevige beesten die we trainen op het onderuit lopen van fietsers. En die mogen dan ’s avonds loslopen. Wedden dat niemand meer op de fiets durft?

Nou wat vindt u ervan. U weet nog niet wat de prijs inhoudt? Geen probleem, ik mail wel even het gironummer.

Oktober 2009:

Goedemiddag met Querulant Bedrijfshuisvestingadviseurs.

Spreek ik met het wijkbureau Noordoost? Ja, ja, u bent net verhuisd, maar daarover bel ik nou juist.

Wij hebben uw corporate housing career geanalyseerd en komen helaas tot de conclusie dat deze verhuizing u niet gaat helpen. Ik zal het uitleggen. U bent in de laatste vijf jaar vijf keer verhuisd. Van de Wittevrouwensingel naar de Goeman Borgesiuslaan, daarna de Burgemeester Reigerstraat, de Alexander Numankade en nu dus de F.C. Dondersstraat. U zoekt stijl en succes. Dit is een epigoon van een lelijke vijftiger jaren bouwstijl met een te hoge trap en bovendien bloedheet in de zomer. Daar wordt u niet succesvol als wijkbureau.
U verdient iets beters.
Ik stel voor dat wij het pand van Zadelhoff voor u gaan regelen. Schuin tegenover u aan het Oorsprongpark, op de grens van Noordoost en Oost en veel stijlvoller.
U voelt er wel voor. Dit pand is per vierkante meter wel iets duurder. Geld speelt geen rol, zegt u. Dat dachten wij al. Laten we direct de datum prikken voor een verkennende werklunch in Karel V…

Drs. Simons Michels, voorzitter a.i. Querulantenvereniging Wittevrouwen i.o.

Juni 2009:

“Met de Querulantenvereniging Wittevrouwen, Goedemiddag,  ik verwachtte uw telefoontje al. Ooit komen wij ook aan de beurt, hè.
Ik zal even een blocnote pakken. Ja, ja ik schrijf het op.

 • Geen ambtenaren meer afzeiken.
 • Ook geen oud-wethouders en al helemaal niet als ze voorzitter van de Fietsersbond zijn geworden.
 • Ophouden met dat gelul over stoplichten.
 • Geen brugleuningen, parkpaden en hondenuitlaatplaatsen bekritiseren.
 • Het woord WOZ mag niet meer worden genoemd.
 • Hoog Catharijne, alleen de mooie dingen noemen.
 • Het stadsbestuur is democratisch gekozen en de burgemeester ook, min of meer.
 • De busbaan is een succes.
 • Leidsche Rijn ook.
 • Het nieuwe huis van de burgemeester wordt niet genoemd.
 • De burgemeester is terecht niet ontslagen en heeft brede steun van de gemeenteraad.
 • B en W heeft geen diplomatieke rel veroorzaakt in Suriname.
 • De burgemeester heeft daar geen bezittingen.

Ik heb het hier opgeschreven, maar u begrijpt dat ik dit eerst in het bestuur van de vereniging moet bespreken…
U verscheurt hoogstpersoonlijk onze subsidieaanvraag en u weet waar ik woon.
Ik heb het begrepen, goedemiddag burgemeester.”

April 2009:

Goedemiddag meneer van der Steenhoven van de Fietsersbond. Ik bel even over de stoplichten op de kruising Biltstraat en de Poortstraat. Trouwens: ik heb nog op u gestemd. Leuk hè. Dat was in het kader van de actie ‘Stem hem weg naar Den Haag’. Ben ik nog steeds blij om. Vooral uw belangrijkste wapenfeit, de motie over de financiering van het Verbeterprogramma van Stationsstallingen, staat me nog helder voor de geest.

Maar nu even die stoplichten. Die gaan vanaf 15 april drie maanden op knipperen en daarna uit ‘om de fietsers sneller te laten doorrijden’. Maar die fietsers reden toch altijd al door? Als ik daar weleens stopte hoorde ik achter me geïrriteerd bellen. Men siste mij toe dat ik aan de kant moest gaan staan. Fietsers in Utrecht hebben namelijk altijd moreel gelijk. Ze crossen met hoge snelheid door groepjes spelende kinderen en jakkeren bellend verder als je afstapt bij de Albert Heijn op de Nachtegaalstraat. En ze vinden dat zoiets best kan, want ze vervuilen niet, verlagen de parkeerdruk en doen het dus nooit verkeerd. Daarom bij deze het verzoek om eens te gaan werken aan financiering van het ‘Verbeterprogramma hufterig gedrag van de Utrechtse fietser’. Al was het maar voor die ene trouwe kiezer van de Querulantenvereniging.

Februari 2009:

‘Met de Querulantenvereniging Wittevrouwen’ …. ‘Met het Algemeen Dagblad?  Wat leuk dat u ons belt! Vanwaar de eer?
Het gaat slecht met de krant, Tja, dat idee hadden ze bij de redactie van de wijkkrant ook al. Bijna iedereen heeft het AD/Utrechts Nieuwsblad opgezegd omdat er geen nieuws over ons in staat.  De wijk met de meeste opzeggingen in Nederland, zegt u… Komt dat misschien door de wijkkrant? Sorry, flauw grapje.
Geen grapje? Hoe bedoelt u? De wijkkrant overnemen om het marktaandeel terug te krijgen?
Dat klinkt wel erg modern. Maar waarom belt u de Querulantenvereniging?
Belangrijke stakeholder, draagvlak creëren… U betaalt per lezer? Onder vier ogen verder praten in Karel V, dat lijkt me wel wat.
Ik pak even mijn agenda…

December 2008:

Goedemiddag meneer Bos! Ik bel u over de zaak Vogelaar. Oh, u was haar alweer bijna vergeten? Nou, wij niet. Iedere rechtgeaarde Amsterdammer had gezegd dat u ‘met uw rotpoten van onze rotminister af had moeten blijven’, maar zo zijn wij niet in Wittevrouwen.

Ik heb wel een ander probleem. De dag nadat u de minister van wijken naar haar huis in Wittevrouwen terugstuurde, riep haar opvolger dat de Vogelaarwijken zo mogen blijven heten. En dat vind ik dus niet consequent. Er is in Nederland maar één wijk waar mevrouw Vogelaar woont, dat is dus de enige echte Vogelaarwijk en dat is Wittevrouwen. Nee, wij schamen ons daar helemaal niet voor. Wij zijn trots op onze wijkgenote, die het partijbeleid wat mij betreft nog lang kritisch mag blijven becommentariëren. Meneer Bos, bent u daar nog? Tuut, tuut, tuut…

Oktober 2008:

Goedemiddag, voorlichter van de wethouder! U weet dat wij een erg milieubewuste wijk zijn. Wij sparen ons een ongeluk en dan zijn de glasbakken snel vol. Inderdaad, de hele stoep vol met glas. En nu is onze vierde glasbak voor de school in de Poortstraat ook nog  weggehaald. Krijgen we die terug? Nee… Te weinig ruimte… En ondergronds dan? Ook te vol met leidingen en riolen. Maar drie bakken is voor ons echt te weinig. Wat zegt u? Takkenroute? We krijgen er een takkenroute voor terug. Maar dat is fantastisch! Dus als we takken sparen komt u ze halen. Alleen even bellen en dan komt de takkentaxi langs. Lengte maximaal 1.25 meter en niet meer dan 1,5 kubieke meter. Geen probleem, meneer. Ik gooi mijn flessen voortaan gewoon weg en schakel over op takken!

Juni 2008:

Zoals u weet is de Querulantenvereniging positief van instelling. Wij zeuren alleen als het moet. Maar als de wijkkrant zich verlaagt tot het keuren van patat in de wijksnackbars, dan kunnen wij niet anders dan het leveren van een praktische bijdrage. Koop grote kruimige aardappelen, hoe groter hoe beter.
Schil en snijd de aardappelen tot dikke, lange frites.
Was de frites goed af en droog ze met een schone theedoek. Gebruik arachideolie. Vermijd frituurvetten met transvet.
Dat is zelfs in Amerikaanse restaurants verboden, maar wordt hier nog steeds verkocht. Bak voor op 160 graden. De frieten moeten slap en lichtgeel blijven, maar wel door en door gaar. Laat de frieten helemaal afkoelen. Spreid ze daarvoor uit op een grote platte schaal. Bak ze vlak voor opdienen in 180 graden tot ze donkergeel en knapperig zijn.


April 2008:

Goedemiddag, spreek ik met de gemeente?
Heeft u te maken met het stoppen van de opvang van daklozen in Hotel De Baronie? Dan wil ik het even met u hebben over opvang in de regio. U weet wel, dat geldt voor vluchtelingen in allerlei arme regio’s in de wereld. Dat ze worden opgevangen in de buurt van waar weg moesten. Daar is men in het westen erg voor omdat ze anders hierheen komen. Maar nu even over ons, ik bedoel de mensen uit Wittevrouwen. Wij leven hier in een risicogebied met gillend hoge huizenprijzen en navenante WOZ-premies. En daarvan kan geen opvanghotelletje meer af als wij de hypotheek niet meer kunnen betalen? Nog een reden om de WOZ-verhoging aan te vechten. Ik overdrijf? Mevrouw, dat is nou eenmaal mijn vak.

December 2007:

“Spreek ik met de Dienst Monumenten?
Het gaat over het opgeknapte hek van de brug aan het eind van de Poortstraat. U verdient een complimentje: mooi geworden hoor! Maar toch heb ik een klacht. Het hek is er namelijk niet goed ingezet. Echt waar! Aan de linkerkant, vanaf de Poortstraat gezien, zijn de ornamenten gespiegeld en aan de andere kant wijzen de punten dezelfde kant op. Wat zegt u? U heeft dat niet gezien? Maar daar is nou juist de querulantenvereniging voor. Om dat soort dingen wél te zien. The devil is the detail, nietwaar? Gaat u het hekdeel nu omdraaien? Moeilijk, klinknagels… U gaat het uitzoeken. Maar u weet het nu, wij van de vereniging hebben onze woonomgeving het liefst tot in de puntjes in orde.”

Juni 2007:

“Goedemiddag, ik bel u over het park Bloeijendaal, bij het Provinciehuis, daar wandel ik namelijk altijd met de hond. Inderdaad een prachtig park! Ja, absoluut de moeite waard om vanuit Wittevrouwen naartoe te lopen. Maar daar bel ik niet over. Uw afdeling gaat over het uitbaggeren van de slootjes, toch? Allereerst mijn complimenten daarvoor. U heeft dat op een nieuwe milieuvriendelijke manier laten doen. De bagger is in enorme zakken gepompt, uitgelekt  en zou vervolgens als grond moeten worden afgevoerd. Maar nou heb ik een probleem! Zakken met bagger liggen er nog en waar ze zijn weggehaald liggen nog rijplaten van de vrachtauto’s en bergen zand en groeit er weinig. Dat prachtige park met al die wilde voorjaarsbloeiers ligt er nogal verramsjt bij. Kunt u daar niets aan doen? Wat zegt u? De bagger is nog niet droog genoeg? Maar we hebben het droogste voorjaar sinds mensenheugenis achter de rug! U gaat er nog een keer achterheen? Geweldig. Over twee weken alles weg? Prachtig. Dan bel ik u weer als het niet is gebeurd.”  Twee weken later: “Goedemiddag, mag ik weer even de ambtenaar die gaat over het opruimen van de bagger in park Bloeijendaal? ” Twee weken later: “Goedemiddag, mag ik weer even de ambtenaar die gaat over het opruimen van de bagger in park Bloeijendaal?”[ad]