Wijkfeest Wittevrouwen 2013

podiumbeesten kl

Wijkfeest Wittevrouwen vindt plaats op zaterdag 8 juni. Locatie: Staalstraat, Sint Janshovenstraat e.o., in samenwerking met een deel van de Biltstraat. In deze rustige ‘uithoek’ is weinig horeca. Daarom zijn er naast het bargebeuren, snacks verkrijgbaar. Het barteam is op zoek naar twee of drie enthousiaste vrijwilligers voor het tappen van bier, drankjes en grappen. Aanmelden: temmy.bakker@kpnmail.nl

 Inschrijving voor de kramen is op donderdag 16 mei en woensdag 22 mei. Beide avonden van half 8 tot half 9, in de Nieuwe Kerk, Bollenhofsestraat 138A. Kosten: maximaal € 30,- per kraam, bij inschrijving contant te voldoen.

Kijk ook op: www.wijkfeestwittevrouwen.nl

 

Het Rode Kruis is op zoek naar ouderen

projecten_voor_ouderen_eman

Het Rode Kruis is onlangs het project ‘Taalmaatje’ gestart, waarbij ouderen gekoppeld worden aan allochtonen die de Nederlandse taal beter willen leren. Ouderen krijgen zo een maatje om mee te praten en leuke dingen mee te ondernemen en de allochtoon verbetert zijn/haar taalvaardigheid.

Bent u 55+ en vindt u het leuk om taalmaatje te worden, meldt u zich dan aan bij Annemaaike Gijsen, Rode Kruis Utrecht Midden, tel: 030-252 0134 of mail naar: taalmaatje@rodekruisutrechtmidden.nl

MEE

pic_1287754971_8Je bent tussen de 16 en 30 jaar en woont in Utrecht. Je woont (begeleid) zelfstandig of je volgt praktijkonderwijs. Je vindt het leuk om samen met anderen iets te doen maar je vindt het lastig om vrienden te maken. MEE gaat voor jou op zoek naar vrienden die bij je passen! Om samen leuke activiteiten te ondernemen waardoor je leert hoe je contacten legt en onderhoudt. De groep vrienden komt regelmatig bij elkaar. Je bedenkt zelf welke leuke dingen je wilt doen. Bij de groep is een vrijwilliger betrokken die ondersteuning biedt. De vrienden in je groep zijn allemaal mensen die (begeleid) zelfstandig wonen, moeilijk lerend zijn of op de praktijkschool zitten.

 

Meer informatie via 0900 633 63 63 of vriendenkringen@mee-ugv.nl

Buslijn 8 wordt lijn 9

foto: RTV Utrecht
foto: RTV Utrecht

Nadat lijn 8 eerst op 13 april niet meer door Wittevrouwen zou rijden, is de datum nu 13 juli.

Lijn 8 heet dan lijn 9 en stopt alleen nog op de haltes Wittevrouwensingel en Blauwkapelseweg.
Reden van het uitstel is de verandering van haltes op de Centraal Station. Het GVU wil de veranderingen nu laten ingaan met de komst van een nieuwe dienstregeling. Lijn 5 gaat ook over de Blauwkapelseweg rijden.