Articles By: Annet van den Akker

Het Poortgebouw, waar de Rijksveeartsenijschool in 1821 begon.
Foto: Eric Westzaan

Poortgebouw: hét symbool van Diergeneeskunde

De Faculteit Diergeneeskunde aan de Biltsche Grift leidde van 1821 tot 1988 dierenartsen in Nederland op. Na verhuizing naar de Uithof verkrotte het terrein. Dankzij de werkgroep Universiteitsterrein van het wijkkomitee Wittevrouwen werden de prachtige gebouwen behoed voor sloop. Het Poortgebouw was door de plek en multifunctionaliteit het belangrijkste gebouw van het terrein.

Read more ›
Het Hoefijzerhofje: een halve cirkel woningen aan de Hoefijzerstraat - 
Foto: Eric Westzaan

De hofjes van Wittevrouwen

Wittevrouwen telt wel vier hofjes. Bijna iedereen kent het echt traditionele hofje aan de Goedestraat. Maar er is ook de moderne Pastor Stockmannhof tussen Bekker- en Bouwstraat. En het Luthers hofje aan de Gildstraat, waar je goed naar moet kijken voor je het ziet. En dan is er nog een verrassing, een zelfbenoemd hofje aan de Hoefijzerstraat.

Read more ›
Gastarbeiders in Wittevrouwen

Gastarbeiders in Wittevrouwen

Wittevrouwen was geen in het oog springende wijk als het om gastarbeiders gaat, maar er zijn wel wat bijzondere zaken. De wijk had een flink aantal pensions, er was een relatief grote groep Spanjaarden en de wijkbewoners trokken zich hun lot aan, ook toen de stemming tegenover de nieuwkomers in andere wijken omsloeg.

Read more ›
Ilse Hulsink met vriendin Mare (l) en Mare’s zusje Mint (r). Foto: Annet van den Akker

Het geluid van kinderen en vogels

Op het voormalige terrein van autogarage Nefkens verrees tien jaar geleden de Pastor Stockmannhof. Deze bezielde naamgever was van 1968 tot 1985 verbonden aan de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Biltstraat, die er ook niet meer is. De tweedelige hof is een Wittevrouwse verrassing van rust en ruimte.

Read more ›
Stolpersteine op de Nieuwegracht. Foto: Eric Westzaan

Tijd voor struikelstenen?

Meer dan duizend joodse mannen, vrouwen en kinderen uit Utrecht en omgeving zijn tijdens Tweede Wereldoorlog omgebracht. Negen zogeheten struikelstenen (Stolpersteine) herinneren aan de plekken waar zij woonden: de Schoutenstraat (1), het vroegere Joodse weeshuis aan de Nieuwegracht (5) en de Maliesingel (2).

Read more ›
Ons Binnenhof een paar maanden geleden. Foto: Betty Tielkemeijer

Verborgen binnenplaatsen in Wittevrouwen

Bij de meeste huizenblokken in onze wijk grenzen de tuinen aan elkaar, maar soms is daar ruimte tussen. Via Google Earth kun je dat goed zien. Vrijwel iedereen kent de grote binnenplaatsen zoals de Bikkershof en De Achtertuin, maar er zijn er veel meer. Sommige binnenplaatsen zijn half verborgen en dus moet je de toegang wel even weten. Andere zijn echt verborgen, behalve voor bevoorrechte omwonenden.

Read more ›