Wijkfeest Wittevrouwen zoekt vrijwilligers

Foto: Wisse/FLICKR

Dit jaar gaat het wijkfeest los op 10 juni in de Gildstraat. Om het feest plaats te kunnen laten vinden, hebben we binnen het comité zeer dringend behoefte aan vrijwilligers. De volgende vacatures staan open.

Deze vacatures willen we voor 1 april invullen: als dat niet lukt dan is de kans groot dat het wijkfeest dit jaar niet doorgaat. We hebben gewoon handen tekort op dit moment!

Organisator logistiek

De organisator logistiek zorgt ervoor dat de verkeersstromen en bewegwijzering voor het wijkfeest in orde zijn. De werkzaamheden houden het volgende in:

  • zorgen dat er geen auto’s geparkeerd staan op het feestterrein in de Gildstraat op 10 juni
  • verkeersregelaars instructies geven hoe de auto’s voor de markt en podium in goede banen geleid worden
  • meedenken en vergaderen met het wijkfeestcomité (4x per jaar 2 uur vergaderen)
  • invulling geven aan het draaiboek op de dag van het wijkfeest

Communicatie vrijwilliger

De communicatie vrijwilliger zorgt ervoor dat de activiteiten richting de wijkbewoners gecommuniceerd worden. De werkzaamheden houden het volgende in:

  • ongeveer 4 elektronische nieuwsbrieven per jaar rondsturen
  • zorgen dat de Wijkkrant Wittevrouwen iets schrijft over het wijkfeest
  • de website van inhoud voorzien
  • andere communicatiemiddelen worden ook niet geschuwd, zo zijn wij actief op Nextdoor Wittevrouwen, Twitter en Facebook

Reageer vóór 1 april, dan zijn we als wijkfeestcomité weer op volle sterkte. Stuur een mailtje naar  post@wijkfeestwittevrouwen.nl

 Namens het Wijkfeestcomité,

 Ruud en Hanny