Archive for maart, 2010

Mejuffrouw Takken vraagt een nette dienstbode

Mejuffrouw Takken vraagt een nette dienstbode

Maar wel van goede getuigen voorzien. Dat doet ze in de krant van 16 februari 1900. Kranten uit die tijd (en van nog eerder en later) kunnen zelfs met vette vingers worden ingezien op de site van het Utrechts Archief: http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/kranten

Read more ›

Stemmen in Utrecht

Niet eens met de wijze waarop Utrecht wordt bestuurd? Zoek je aandacht voor een buurtprobleem? Naast het mailen naar de wijkkrant is er een nieuwe mogelijkheid: de site Stemmen in Utrecht.

Read more ›