Archive for maart, 2010

Mejuffrouw Takken vraagt een nette dienstbode

Mejuffrouw Takken vraagt een nette dienstbode

Maar wel van goede getuigen voorzien. Dat doet ze in de krant van 16 februari 1900. Kranten uit die tijd (en van nog eerder en later) kunnen zelfs met vette vingers worden ingezien op de site van het Utrechts Archief: http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/kranten

Read more ›